Manager team & werkgebieden SPPOH

doelgericht | samenwerken | visie

De Functie

Met inhoudelijke kennis van en een duidelijke visie op passend onderwijs werkt u aan de doelstellingen en missie van het samenwerkingsverband. Daartoe onderhoudt en bouwt u aan relaties met de ruim 200 aangesloten scholen in het primair onderwijs, de schoolbesturen en andere relevante stakeholders. Het ondersteuningsplan 2021-2025 is vastgesteld, de volgende stap is de implementatie in het veld en de realisatie van de doelstellingen. Hoewel de kaders er liggen doen zich situaties voor die van u om creatieve oplossingen en lef vragen en waarbij u soms buiten de gebaande paden denkt en handelt. U bent communicatief sterk en heeft een goed analytisch vermogen, kunt snel schakelen, luistert, faciliteert vanuit een regierol en zorgt voor draagvlak voor het uit te voeren beleid. 


In deze uitdagende functie gaat u in de komende periode verder met het vormgeven van de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg, een belangrijk thema voor SPPOH. Andere actuele thema’s die van invloed zijn op de realisatie van passend onderwijs bij de aangesloten schoolbesturen zijn: scholen bewuster inzetten op de ontwikkeling van passend onderwijs, het verder bouwen aan netwerkstructuren voor samenwerking en het vormgeven van een intensievere samenwerking tussen basisonderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Kortom, een boeiende en veelzijdige baan met vraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau, waarbij u vanuit verbinding en samenwerking de spin in het web bent. 

Samen met uw collega manager team en werkgebieden heeft u de dagelijkse leiding over een team van bevlogen adviseurs en orthopedagogen en bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden en (mede) uitvoeren van het meerjarenbeleid. U voert om de twee weken overleg met uw team van adviseurs en het managementteam. Daarnaast voert u regelmatig gesprekken met gemeenten, scholen en schoolbesturen, (jeugd)zorg en andere ketenpartners. U legt verantwoording af aan de directeur SPPOH. 

Ingangsdatum: Per 1 november 2021 of zoveel eerder als mogelijk.

Solliciteer nu

SWV SPPOH biedt:

 • een lerende organisatie, waar men werkt vanuit vertrouwen en verbinding.
 • samenwerking met gepassioneerde collega's.
 • een gemotiveerd en goed functionerend team van (onderwijs)adviseurs.
 • een grootstedelijke context met een zeer gedifferentieerde onderwijsvraag en dito onderwijsveld.
 • een financieel gezonde organisatie.
 • ontwikkelmogelijkheden in de breedte en diepte.

Schaal

€3549 - 5527 | 12 cao PO

Fte

0,8 - 1,0 fte

SWV SPPOH

Informatie over de organisatie

Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) is opgericht om de samenwerking in het kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren. SPPOH wordt gevormd door 27 schoolbesturen in de regio Haaglanden. De regio is opgedeeld in 10 werkgebieden met circa 200 scholen (regulier, SBO en SO). SPPOH faciliteert passend onderwijs voor bijna 60.000 leerlingen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De scholen en schoolbesturen die onder SPPOH vallen werken vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden en verantwoorden. Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met diverse ketenpartners, waaronder de gemeenten en instellingen voor (jeugd)zorg.


Voor meer informatie zie de website: www.sppoh.nl

Wat vragen wij

Competenties en vaardigheden

 • U bent vanuit bevlogenheid en overtuiging intrinsiek gemotiveerd om passend onderwijs vorm te geven en blijvend te verbeteren;
 • U bent een toegankelijke gesprekspartner, faciliteert en verbindt, luistert, weegt af en stelt vragen;
 • U hebt een visie op passend onderwijs die aansluit bij het ondersteuningsplan van SPPOH en anticipeert op interne en externe ontwikkelingen;
 • U hebt inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van jeugdzorg en onderwijszorg;
 • U kent de onderwijspraktijk, bent transparant, integer en hebt een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne;
 • U kunt tegelijkertijd op strategisch bestuurlijk niveau opereren en oog hebben voor het individuele kind en ouder;
 • U maakt gebruik van de aanwezige expertise binnen het team en de scholen;
 • U bent vaardig in het ontwikkelen en realiseren van draagvlak voor beleid;
 • U bent in staat om goede relaties te onderhouden en te versterken in contacten met onderwijs-, zorg- en ketenpartners binnen het netwerk op alle niveaus.

Functie-eisen

 • Visie op en brede kennis van onderwijs en zorg en bekend met de complexiteit van samenwerkingsverbanden.
 • Leidinggevende ervaring in het regisseren van complexe processen in een (netwerk)organisatie.
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de opdracht van het samenwerkingsverband.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Academisch werk- en denkniveau.
Solliciteer nu

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor SPPOH. Graag ontvangen wij uw cv en motivatievideo van maximaal 2 minuten of motivatiebrief uiterlijk 27 september 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.


Uw motivatievideo kunt u het beste uploaden in een besloten omgeving zoals youtube of vimeo. De link hiervan zet u in een document dat u upload bij “motivatiebrief”. 


Na de video/briefselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken door middel van videoconference of op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) vinden plaats op het kantoor van SPPOH.


Belangrijke data

Sluitingsdatum: 27 september 2021

Voorgesprekken ScoliX: 30 september 2021

1e gesprek BAC: 5 oktober 2021

2e gesprek BAC: 13 oktober 2021


Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Don Koehorst via donkoehorst@scolix.nl of 020 737 00 61.


LET OP:  Alle data onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus. Videoconference kan ingezet worden tijdens de procedure.


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteer nu

Voor meer informatie neem contact met ons op

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Don Koehorst via donkoehorst@scolix.nl of 020 737 00 61.

recruiter profile
Don Koehorst

Door verder te bladeren of op 'Accepteren' te klikken ga je akkoord met het opslaan van eerste- en derdeparij cookies op je apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij marketinginspanningen.

Privacybeleid